First routine

From the on-line FIG Code of Points 2022-2024:

Requirements for the first routine – Trampoline

Valid from 1st January 2022

Qualification round is composed by two voluntary exercises.  
The highest score of the two exercises will determine the qualification to the final

5. WAGC 2019-2020 Trampoline

First routine with special requirements

For 11-12 years:
The routine consists of 10 different elements, only two (2) elements allowed with less than 270° somersault rotation. Each element meeting the requirement must be marked with an asterisk (*) on the competition card. These requirements cannot be fulfilled by combining them into one element but must be performed as separate elements.

 1. one (1) element landing on the front of the body,
 2. one (1) element landing on the back of the body.
 3. one (1) element with 360° somersault rotation with, at least, 360° of twist.

Both for 13-14 years and 15-16 years:
The routine consists of ten (10) different elements, only one (1) element allowed with less than 270° somersault rotation. Each element meeting the requirement must be marked with an asterisk (*) on the competition card. These requirements cannot be fulfilled by combining them into one (1) element but must be performed as separate elements.

 1. one (1) element to front or back,
 2. one (1) element from front or back – in combination with requirement No. 1,
 3. one (1) double front or double back somersault with or without twist and
 4. one (1) element with a minimum of 540° twist and minimum of 360° somersault rotation.

🇳🇱 De vereisten zijn sinds 2005 ongewijzigd, behalve dat vanaf 2022 geen verplichte oefening meer bestaat bij de senioren. Een Nederlandse vertaling:
Vereisten voor de eerste oefening van FIG-wedstrijden:

Senioren

De springer doet 2x een keuze oefening waarvan de hoogste punten tellen.

Eerste oefening met verplichte onderdelen

WAGC-leeftijdsklasse 11-12 jaar:
De oefening bestaat uit tien verschillende sprongen, waarbij er maar twee sprongen worden toegelaten met minder dan 270° saltorotatie. Elke vereiste moet op de wedstrijdkaart gemarkeerd worden met een sterretje (*). De vereisten kunnen niet gerealiseerd worden door de combinatie van twee vereisten in één (1) sprong, maar moeten als aparte sprongen uitgevoerd worden.

 1. één (1) sprong tot buik
 2. één (1) sprong tot rug
 3. één (1) sprong met minimaal 360° saltorotatie met minstens 360° schroefrotatie

Zowel WAGC-leeftijdsklasse 13-14 jaar als 15-16 jaar:
De oefening bestaat uit tien (10) verschillende sprongen, waarbij er maar één sprong wordt toegelaten die geen 270° saltorotatie heeft. Elke vereiste moet op de wedstrijdkaart gemarkeerd worden met een sterretje (*). De vereisten kunnen niet gerealiseerd worden door de combinatie van twee vereisten in één (1) sprong, maar moeten als aparte sprongen uitgevoerd worden.

 1. één (1) sprong tot buik of rug
 2. één (1) sprong van op buik of rug – in combinatie met vereiste nummer 1
 3. één (1) voorwaartse dubbele of rugwaartse dubbele salto met of zonder schroef en
 4. één (1) sprong met minimaal 540° schroefrotatie en minimaal 360° saltorotatie